Madeleine Berkhemer Foundation

“It is with great sadness that we announce the passing of Madeleine Berkhemer on September 17th, 2019 at the age of 46. She is survived by her partner Henk and their children Pieter, Oscar and Valerie. She leaves a big void.”

“Met veel verdriet delen wij het overlijden van Madeleine Berkhemer op 17 september 2019, na een kort ziekbed. Madeleine was 46 jaar en laat haar partner Henk en hun kinderen Pieter, Oscar en Valerie achter. Het is een groot gemis.”

Madeleine Berkhemer Foundation
Westblaak 49
NL-3012 KD Rotterdam

mberkhemer@gmail.com

RSIN: 860401431

Rekeningnummer: NL74RABO0352480718

 

Over de Madeleine Berkhemer Foundation

Kunstenaar Madeleine Berkhemer heeft in haar carrière veel geproduceerd en geëxposeerd. Talloze mensen zijn op haar pad gekomen en in vele vormen heeft ze haar opvattingen en ideeën gedeeld. Tijdens haar ziekte heeft Madeleine Berkhemer een stichting opgericht om haar nalatenschap te beheren. Op 10 september 2019 is in aanwezigheid van een notaris de oprichtingsakte getekend en de doelstellingen van stichting Madeleine Berkhemer Foundation bekrachtigd: het promoten en beschermen van de kunstcollectie en het oeuvre van Madeleine Berkhemer.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Henk Hartzema (voorzitter)
Anne Marie van Rietschoten (secretaris)
Jan-Kees Berkhemer (penningmeester)
Wink van Kempen
Caroline Smulders

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Missie

Het bestuur van de stichting heeft na een meer organisatorische ingerichte aanloop een begin gemaakt met het nadenken over de toekomstige activiteiten, samen met een aantal mensen die dichtbij Madeleine Berkhemer en haar werk stonden. De vraag die gesteld is op welke wijze het werk en het gedachtegoed van Madeleine Berkhemer het beste zou kunnen worden behouden en uitgedragen. Hieruit zijn twee sporen naar voren gekomen voor toekomstige activiteiten:

Het toewerken naar een culminatie van haar werkzame leven: dit spoor gaat in de richting van een monografie en/of tentoonstelling over het werk en het leven van Madeleine. Archiveren en rubriceren gaan hieraan vooraf, evenals het vinden van partijen die willen meewerken aan een dergelijke publicatie of tentoonstelling. Eindpunt van dit traject levert iets heel bijzonders op. Iets wat in haar carrière heeft ontbroken, namelijk een complete verbeelding van Madeleine’s oeuvre en een toegankelijke manier om haar werk in een breder perspectief te kunnen zien.

Een voortzetting en verbreding van haar gedachtegoed: dit spoor ziet het einde van Madeleine’s werk als een begin, als een bron. Door haar inzichten en keuzes, door haar manier van werken en de expliciete vormen en betekenissen, trad ze buiten de conventies. Ze creëerde ruimte voor sensualiteit, voor vrouwelijkheid en voor kunstvormen in het algemeen. Het zou heel bijzonder zijn als deze geest voorleeft. Dat anderen die hetzelfde doen, worden herkend, gestimuleerd en gewaardeerd. Een prijs, of een beurs, genoemd naar Madeleine Berkhemer zou hiervoor een vorm kunnen zijn. Bijzonder aan deze benadering is dat het gedachtegoed van Madeleine Berkhemer wordt doorgegeven en een groeiende betekenis kan krijgen.

Activiteiten

De stichting zal op zoek gaan naar wervende en passende middelen om via (social) media het grote publiek te bereiken. Actuele tentoonstellingen en publicaties, maar ook een blik terug in de tijd. Ook wil de foundation toe naar vormen om de betrokkenheid financieel in te vullen: steun van begunstigers en fondsen is van groot belang om onze ambitieuze plannen te verwezenlijken.